• info@mts.la
 • 030 5721355

ຫລັກສູດການຮຽນ

ຫລັກສູດຮຽນອອກແບບ

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊີບແບບທັນສະໃຫມ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ

ລາຍລະອຽດການຮຽນ ລົງທະບຽນຮຽນ

ຫລັກສູດການພັດທະນາເວັບໄຊທ Wordpress

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ ນັກອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ແບບຖືກວີທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ….

ລາຍລະອຽດການຮຽນ ລົງທະບຽນຮຽນ

ຫລັກສູດການສ້າງເວັບແອບພີເຄຊັນ

ຫຼັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ PHP MVC Framework ແມ່ນເປັນຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ການສ້າງເວັບໃນຮູບແບບ ຂອງ Web Application ເຊີ່ງສາມາດນໍາເອົາໄປສ້າງເປັນເວັບໄຊທ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້.. ໂດຍຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງມີພື້ນຖານການສ້າງເວັບໄຊທມາກ່ອນຈິງສາມາດຮຽນໄດ້…

ລາຍລະອຽດການຮຽນ ລົງທະບຽນຮຽນ

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ຈົດຊື່(Domain Name) ແລະ ຝາກເວັບໄຊທ (Web Hosting) ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົ່ງໃຈ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສ້າງເວັບໄຊທດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ຢາກນໍາເວັບໄຊທຂອງພວກທ່ານມາຝາກໄວ້ກັບພວກເຮົາ, ເຊີ່ງລະບົບເຊີເວີຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນລະບົບທີ່ມີປະຊິດທິພາບສູງ ແລະ ວ່ອງໄວ ລະບົບເຊີເວີຂອງພວກເຮົາໃຊ້ Hard Drive ເປັນແບບ SSD ເຮັດໃຫ້ການຂຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ອ່ານຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ. ນອກນັ້ນທ່ານທີ່ລົງທະບຽນຝາກເວັບໄຊທກັບພວກເຮົາແມ່ນທຸກບັນຊີຈະໄດ້ຮັບ ລະບົບ Login cPanel ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານຂໍ້ມູນຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕັ້ງ email, ຖ່ານຂໍ້ມູນ MySQL ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ແລະ ຖ້າທ່ານໃຊ້ເວັບໄຊທທີ່ເປັນແບບຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂຽນດ້ວຍ PHP ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງເວັບເຊີເວີທີ່ແລ່ນດ້ວຍ NGINX engine ເຊີ່ງປະເມີນຜົນໄວກວ່າ Apache ທົ່ວໄປຫຼາຍເທົ່າ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີ PHP ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ໄດ້ຕາມໃຈເຊັ່ນ: Php5.5, Php5.6, PHP7.0 ແລະສຸດທ້າຍທີ່ພິເສດສຸດ ແມ່ນທຸກໆເວັບໄຊທແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ລົງ Let’s Encryption ໃຫ້ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທຂອງທ່ານເປັນ HTTPS ເຊີ່ງເປັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດໃນສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນຜ່ານອີນເຕີເນັດ.

Web Starter

ສໍາລັບນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເວັບໄຊທໃໝ່

800,000 ກິບ
 • ລາຄານີ້ບໍ່ລວມອາກອນ 10%
 • ຈົດຊື່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .COM, .ORG
 • ເນື້ອທີ່ການໃຊ້ງານ 500MB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • 1 ບັນຊີສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 1 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ຮອງຮັບ Wordpress ແລະ Joomla
 • ມີການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທຸກອາທິດ
Business

ສໍາລັບໃຊ້ງານໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ

1,500,000 ກິບ
 • ລາຄານີ້ບໍ່ລວມອາກອນ 10%
 • ຈົດຊື່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .COM, .ORG
 • ເນື້ອທີ່ການໃຊ້ງານ 5,000MB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • 5 ບັນຊີສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 5 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ຮອງຮັບ Wordpress ແລະ Joomla
 • ມີການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທຸກອາທິດ
Web Standard

ສໍາລັບໃຊ້ງານເວັບໄຊທທົ່ວໄປທີ່

1,250,000 ກິບ
 • ລາຄານີ້ບໍ່ລວມອາກອນ 10%
 • ຈົດຊື່ລົງທ້າຍດ້ວຍ .COM, .ORG
 • ເນື້ອທີ່ການໃຊ້ງານ 1,250MB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • 2 ບັນຊີສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 2 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ຮອງຮັບ Wordpress ແລະ Joomla
 • ມີການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທຸກອາທິດ

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນ

ບົດຄວາມ

ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ WordPress Web Development

Content

ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ ໂດຍໃຊ້ Wordpress. ເຮັດເວັບໄຊທຕົວຈິງຮຽນແບບເປັນ Workshop. ເລີ່ມຮຽນວັນທີ່ 06/06 – 01/07/2016 (ຫລື 1 ເດືອນ) ຈັນຫາສຸກ ເວລາຮຽນ 17:45 – 20:15 ໂມງ ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເລີ່ມ 18/06 – 21/08/2016 ເວລາ 13:15 – 16:30 ໂມງ, ຄ່າລົງທະບຽນແມ່ນ 1,500,000 ກິບຕໍ່ຄົນ. ດ່ວນບ່ອນນັ້ງມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ໂທສອບຖາມ 28800770, 2220 3355

ອ່ານຕໍ່

ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ແຂວງ

Content

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ບໍລິສັດ MTS ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ເຂົ້າໃຂການສ້າງເວັບໄຊທ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກ 4 ແຂວງ ເຊັ່ນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ,​ແຂວງ […]

ອ່ານຕໍ່