ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ແຂວງ

Date: 28/02/2016

Category : MTS update

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ບໍລິສັດ MTS ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ເຂົ້າໃຂການສ້າງເວັບໄຊທ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກ 4 ແຂວງ ເຊັ່ນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ,​ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊີ່ງ ມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 12 ຄົນ.

ສໍາລັບຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນ ເລີ່ມຈາກການຮຽນຮູ້ພາສາ HTML ແລະ CSS ໂດຍຫຍໍ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ ຫລັງຈາກ ນັ້ນ ແມ່ນແນະນໍາກ່ຽວກັບ Bootstrap Framework ທີ່ໃຊ້ສ້າງ ໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊທ ແບບວ້ອງໄວ້ ແລະ ສຸດທ້າຍ ກໍ່ແມ່ນຮຽນເລື່ອງຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ WordPress ພ້ອມກັບ ການນໍາໃຊ້ Plugin ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິໃນເວັບໄຊທ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍໆຂອງມື້ວັນສຸກ ເຊີ່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຝືກອົບຮົມ ແມ່ນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການເອົາຂື້ນ Server ພ້ອມກັບຮຽນຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນດ້ວຍ.